ԱՄՆ Հյուրընկալության ժամանակ
(Ե. Միրզոյան, Վ. Մարտիրոսյան, Ա. Գևորգյան)