จะทำกำไรจากตลาด Forex

banerForex

จะทำกำไรจากตลาด Forex ต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อไห้ได้กำไรดี ไม่ขาดทุน พอใจแบบที่เราต้องการ

ก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจในการซื้อ-ยายสินค้า
กบกัน นักลบกันเองสามารถอ่านความหมายยา
ค่าเงินแต่ละคู่ให้ได้ซะก่อน เราอะเรียกคำเป็นที่อยู่ด้านหน้า
ว่า base currency ในขณะที่ค่าเดินทางด้านหลัง
เรียกว่า quote Currency


EUR /USD=1.3500


Base currency / Quote currency
1 ยูโร (EUR) มีค่าเท่ากับ 1.3500 ดอลลาร์ (USD)
ถ้าจะซื้อ 1 ยูโร (EUR) เข้ามา ก็ต้องปล่อย 1.3500
ดอลลาร์ (USD) ออกไป
ถ้าขาย 1 ยูโร (EUR) ให้ใครสักคน คนๆ นั้นจะต้องเอา
1.3500 ดอลลาร์ (USD) มาแลกกับนักลงทุน


ไม่ว่าจะอ่านอย่างไรก็ตาม แต่ในที่สุดแล้วความหมาย
ของมันก็คือ นักลงทุนจะต้องเป็นคนซื้อในค่าเงินหนึ่ง ในขณะ
เดียวกันก็เป็นคนขายในอีกค่าเงินหนึ่งเสมอ เช่น เมื่อนักลงทุนซื้อ
คู่เงิน GBP/USD นั่นหมายความว่า ตามนัยแล้วนักลงทุนซื้อ GBP
ในขณะเดียวกันก็ขาย USD ไปด้วย กลับกันถ้าหากนักลงทุนขาย
คู่เงิน AUD/CAD นั่นหมายความว่านักลงทุนขาย AUD ในขณะที่
ซื้อ CAD ไปด้วยเช่นกัน

Bid, ask และ spread
EUR/USD : 1.3126 – 1,3129

Bid, ask และ spread
Bid, ask และ spread


จากตัวอย่าง หากนักลงทุนต้องการที่จะขายคู่เงิน EUR/
USD ให้กับโบรกเกอร์ นักลงทุนจะขายได้ในราคา 1.3126 (Bld)
แต่ในขณะเดียวกันหากนักลงทุนต้องการขอซื้อ นักลงทุนจะซื้อได้
ในราคา 1,3129 (Ask) ที่แพงกว่าราคาขาย ดังนั้น จะเห็นว่าการ
จำค่าว่า bid และ ask นั้นขึ้นอยู่กับว่าจะเอาใครเป็นที่ตั้ง
หากเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง bid จะคือราคาขาย ในขณะ
ask. Dะคือราคาซื้อ ส่วนในกรณีที่เอาโบรกเกอร์เป็นก
CAD bid จะคือราคาที่เขายินดีรับซื้อ ในขณะที่ GSK Fe
ราคาที่เขายินดีปล่อยออกมา
ส่วนต่างระหว่างราคา bid กับ ask เราเรียกว่า spfe
ในตัวอย่างนี้คือ 3 และมีหน่วยเป็น pips
เราเรียกว่า spread ซึ่ง

การซื้อขายในตลาด Forex ต้องเข้าใจโครงสร้าง ของการซื้อขาย และศัพท์ต่างๆ

บทความหน้าเรามาต่อเรื่อง pip,point,tick

คุณอาจจะเคยได้ยินว่าการเทรดอย่างมีวินัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ถือเป็นกุญแจสำคัญในการเทรดให้ประสบความสำเร็จ คำกล่าวนี้เป็นเรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้วหรือยัง ทางหนึ่งก็คือต้องมีกลยุทธ์เทคนิคการเทรดสักหนึ่งกลยุทธ์ให้คุณยึดตามได้ตลอดเวลา ซึ่งกลยุทธ์เทคนิคการเทรดดังกล่าวจะต้องสมเหตุสมผลและมีการทดสอบกับข้อมูลย้อนหลังแล้ว (backtesting) คุณถึงจะมั่นใจได้ว่ากลยุทธ์เทคนิคการเทรดดังกล่าวเป็นกลยุทธ์เทคนิคเทรด Forex ที่ได้ผลจริง เมื่อมีความมั่นใจในกลยุทธ์เทคนิคการเทรดแล้วก็จะทำให้คุณปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในกลยุทธ์เทคนิคการเทรดนั้น ๆ ได้ง่ายขึ้น และนำไปสู่การเทรดอย่างมีวินัยนั่นเอง