การคำนวณความเสี่ยงห้ามใช้เด็ดขาด

ความเสี่ยงห้ามใช้เด็ดขาด

ปกติแล้วนักลงทุนส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้การบริหาร
ความเสี่ยงกัน

ความเสี่ยงห้ามใช้เด็ดขาด
ความเสี่ยงห้ามใช้เด็ดขาด

ปกติแล้วนักลงทุนส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้การบริหาร
ความเสี่ยงกัน เนื่องจากเข้าใจว่าตนได้ทำการบริหาร
ความเสี่ยงแล้ว เช่น การส่งคำสั่ง (Order) พร้อมกับ
ใส่จุดตัดขาดทุน (Stop loss) ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็น
เพียบวิธีป้องกันไม่ให้เป็นในพอร์ท (Portfolio) เสียหมด
ในการเทรดเพียงครั้งเดียว แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า
นักลงทุนมีการบริหารความเสี่ยงแต่อย่างใด

อีกกรณีหนึ่งที่พบบ่อยก็คือนักลงทุนมีการลงทุนโดย
บ้านวนที่เท่ากันตลอด เช่น เทรดโดยส่งคำสั่งจานวน 1 Lor ทุกครั้ง
เมื่อกลับไปดูประวัติการเทรดก็จะพบว่าได้เทรดจำนวนนี้มาตลอด
เวลา ไม่ว่าจะคู่เงินไหน เทคนิคไหน จุดตัดขาดทุน (Stop loss)
ใกล้ไกลแค่ไหนก็เทรดเท่ากัน การทำแบบนี้จะทำให้นักลงทุน
ไม่สามารถให้น้ำหนักกับการเทรดทุกอันเท่าๆ กันได้ เนื่องจาก


สินค้าแต่ละชนิด เช่น Forex ทองคำ (Gold Spot) น้ำมัน (Crude
lol ต่างก็มีมูลค่าที่ต่างกัน การเทรด 1 lot ใน Forex กับการเทรด
1 lot ในน้ำมัน (Crude oil) จะส่งผลต่างกันอย่างสิ้นเชิง หรือต่อ
ให้เป็นการเทรด Forex เหมือนกัน ถ้ามีระยะทางใกล้ไกล ของจุด
ขาดทุน (Stop loss) ไม่เท่ากัน ก็จะกลายเป็นว่าให้น้ำหนักไป
ที่เทรดตัวหนึ่งมากกว่าอีกตัวหนึ่งไปโดยปริยาย

การคำนวณความเสี่ยงที่ห้ามใช้เด็ดขาด
การบริหารความเสี่ยงในโลกนี้มีด้วยกันหลายวิธี
แต่วิธีที่ผู้เขียนขอห้ามไม่ให้นักลงทุนให้เด็ดขาดก็คือการ
บริหารความเสี่ยงแบบมาร์ติงเกล (Martingale)

การเทรดแบบนี้เป็นที่นิยมกันมากโดยเฉพาะในหมู่บรรดา
นักเทรดระยะสั้น (Scalping) และพวกที่ใช้โปรแกรมอัตโนมัติใน
การเทรด EA (Expert advisor) เนื่องจากคนเหล่านี้ต้องการทำกำไร
ให้ได้หลายเท่าของเงินทุนในหนึ่งวัน ซึ่งบางครั้งก็ทำได้จริงและก็
จะหมดตัวในเวลาต่อมา อย่าลืมว่าผู้เขียนได้ไปแล้วในบทนำ
ว่าถ้าหากนักลงทุนต้องการยึดการลงทุนเป็นอาชีพจริงๆ สิ่งหนึ่ง
ที่ยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้ก็คือเกิดการล้างพอร์ท (Portfolio) และผู้เขียน
ได้กล่าวเตือนสติไปแล้วว่า หากในอนาคตนักลงทุนมีเงินเก็บ
สักสามล้านบาท นักลงทุนจะกล้าไหมที่จะเอาเงินเก็บนั้นมาเสียง
เล่นกับการพนันแบบนี้ วันต่อมาเงินสามล้านอาจจะกลายเป็นหก
ล้านบาท และกลายเป็นหมดตัวในวันมะรืน

อีกกรณีหนึ่งที่เห็นกันบ่อยๆ ก็คือ การเปิดรับ
บริหารกองทุน ที่มีการแนะนำให้นักลงทุนนำ
เงินไปฝากและทางต้นสายจะเป็นคนเปิด
โปรแกรมเทรดให้ จากนั้นก็มีการแบ่งผลกำไร