วิธีบริหารความเสี่ยงแบบ Fix Fractional

วิธีบริหารความเสี่ยงแบบ
วิธีบริหารความเสี่ยงแบบ
วิธีบริหารความเสี่ยงแบบ

วิธีบริหารความเสี่ยงแบบ Fix Fractional ละวิธีบริหารความเสี่ยงแบบ Fix Fractional วิธีการบริหารความเสี่ยงที่ผู้เขียนจะนำมาให้ดูกันในที่นี้ก็คือการบริหารความเสี่ยงโดยใช้

กฏ 1 เปอร์เซ็นต์หรือที่เรียกว่า
Fix Fractional Method ซึ่งวิธีการบริหารความเสี่ยง
แบบนี้ใช้กันโดยนักลงทุนมืออาชีพทั่วโลก แม้กระทั่งผู้ชนะการ
แข่งขันการเทรดระดับโลกจากถ้วย Robbins Cup ก็ยังใช้

การบริหารความเสียงโดยใช้กฏ
1 เปอร์เซ็นต์ (Fix Fractional)
จากปกติที่นักลงทุนจะทำการเทรดจำนวน 1 lot ผู้เขียน
จะให้นักลงทุนทำการเทรดจำนวน 1% ของเงินในพอร์ท (Equities)
เสน ตัวอย่างเช่น นักลงทุนมีเงินตั้งต้นที่ USD 1,000 ทำการลงทุน
ในบัญชี mini

• ความเสี่ยงที่ใช้ในเทรดนี้ เมื่อคำนวณจากระดับราคา
ที่เข้าซื้อ (Buy) และระดับจุดตัดขาดทุน (Stop loss) แล้ว พบว่ามี
ระยะห่าง 38.5 pips
• สำหรับคู่เงิน EUR/USD ในบัญชี mini นั้น มูลค่าของ
1 pip มีค่าเท่ากับ USD 1 ดังนั้น สำหรับเทรดนี้นักลงทุนจะเสียง
ทั้งหมด USD 38.5 ถ้าหากเทรดเป็นจำนวน 1 lot
• แต่สำหรับกฏ 1% เราจะอนุญาตให้นักลงทุนเสียได้
ไม่เกิน USD 10 ดังนั้นจำนวนที่นักลงทุนสามารถลงได้คือ

จะเสีย USD 38.5 — ถ้าเทรด 1 lot
แต่สามารถเสียได้สูงสุดแค่ USD 10 ดังนั้น สามารถเทรดได้ 1 x 10 = 0.26 lots

นั่นก็คือ ถ้าหากนักลงทุนทำการเทรดเป็นจำนวน
0 . 26 lots สำหรับการเทรดในครั้งนี้ แล้วปรากฎว่าเทรด
นิสัยขึ้นมายังไงซะนักลงทุนก็จะไม่ขาดทุนเกินกว่า USD
10 แน่นอน เป็นการจํากัดจำนวนเงินที่จะสูญเสียได้
CDกับSD
นอกจากนี้ถ้ามองให้ลึกมากขึ้นไปอีก นักลงทุนจะเห็น
ว่าการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้มีค่ากับนักลงทุนมากเพียงใด

แรกเริ่มเดิมที่เราเริ่มต้นกันด้วยเงินจำนวนแค่ USD 1,000
เสี่ยงได้แค่ USD 10
ถ้าในกรณีที่ทำกำไรได้ เงินเราจะกลายเป็น USD 1,200
และสามารถเสียงได้เพิ่มเป็น USD 12 ในขณะที่ถ้าเงินของเราเพิ่ม