เทคนิคเลือก forex trading system ที่มีประสิทธิภาพ

เทคนิคเลือก forex trading system ที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์ (Forex) การเล่น forex

เทคนิคเลือก forex trading system ที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์ (Forex) การเล่น forex

forex trading system หรือ ระบบ เทรด forex เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถทำกำไรจากตลาดฟอเร็กซ์ได้ การ เทรด forex จะกลายเป็นระบบได้ต้องประกอบด้วยปัจจัย 4 อย่างดังนี้

ต้องเป็นระบบที่มีขั้นตอนการเทรดที่แน่นอน ตรวจสอบและวัดผลได้
ต้องเป็นระบบที่ใช้เพื่อเทรดสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งเป็นการเฉพาะ
ต้องมี time frame ที่ใช้ในการเทรดที่ชัดเจน
ต้องเป็นระบบที่ผ่านการเทรดซ้ำหลายครั้งจนมั่นใจว่าใช้งานได้ดี
การเทรด forex ต้องมีปัจจัยครบทั้ง 4 ข้อนี้เท่านั้นจึงเรียกว่าเป็น forex trading system ได้อย่างเต็มปาก ขาดข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นระบบที่ออกแบบมาใช้เทรดทำกำไรได้แค่ 2-3 ครั้ง ก็ยังไม่นับว่าเป็นระบบเทรด forex ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

forex trading system

เทรดเดอร์เมื่อตัดสินใจเลือกใช้ระบบเทรดใดในการเทรด forex ควรต้องมั่นใจว่าระบบนั้นมีองค์ประกอบครบถ้วน จึงมั่นใจว่าสามารถนำมาใช้เทรดได้ผลดี นอกจากนั้นระบบ เทรด forex ยังมีทั้งแบบที่เล่นตามแนวโน้ม หรือใช้อินดิเคเตอร์ในการจับจังหวะซื้อขาย ระบบเทรดที่เล่นตามแนวโน้มจะมีขั้นตอนการเทรดที่ง่ายและไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับมือใหม่หัดเทรด เป็นระบบเทรดที่เข้าใจง่ายที่สุดและสามารถทำกำไรได้ดี ในขณะที่ระบบเทรดที่ใช้อินดิเคเตอร์จะไม่ได้ดูแนวโน้มเป็นหลัก แต่จะเลือกใช้อินดิเคเตอร์บางตัวเพื่อกำหนดการซื้อขาย เช่น RSI, STO หรือ ADX ซึ่งเทรดเดอร์อาจจำเป็นต้องศึกษาอินดิเคเตอร์เหล่านี้เพิ่มเติมเพื่อให้รู้ลึกซึ้งขึ้น

forex trading system เป็นระบบเทรดที่เทรดเดอร์สามารถคิดค้นขึ้นเองหรือจะเลือกจากระบบเทรดที่มีผู้อื่นใช้งานได้ดีเพื่อนำมาใช้งานเลยก็ได้เช่นกัน การนำระบบเทรดที่มีอยู่มาใช้งานมีข้อดีคือประหยัดเวลา สามารถเทรดเพื่อทำกำไรได้ทันที หลังจากเทรดและศึกษาระบบ เทรดเดอร์อาจมีการปรับเปลี่ยนระบบเทรดนั้นให้เหมาะกับสไตล์การเทรดของเรามากขึ้นก็ได้ แต่สิ่งที่ต้องไม่ลืมคือต้องทดลองเทรดซ้ำหลายครั้งจนมั่นใจว่าระบบเทรดนี้สามารถใช้งานได้ดีจริง

forex trading system

ระบบ เทรด forex จะใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่หากว่าเทรดเดอร์ไม่จดบันทึกผลกำไรขาดทุนจากการเทรดแต่ละครั้ง เพราะถ้าหมั่นจดบันทึกอยู่เสมอจะทำให้เราเห็นว่าเรากำไรเพราะอะไรและขาดทุนเพราะอะไรจากการเทรดแต่ละครั้ง และนำความสำเร็จและความผิดพลาดเหล่านั้นมาปรับปรุงระบบเทรดของเราให้ใช้งานทำกำไรได้ดีขึ้นกว่าเดิม

เทคนิคเลือก forex trading system ที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์ (Forex) การเล่น forex

การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)
การวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์ เป็นการศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดฟอเร็กซ์ช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยใช้กราฟเป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์นี้จะใช้การเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันกับการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตเพื่อหาแนวโน้มที่สามารถคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้

การวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์ ด้วยกราฟ
เป็นวิธีคาดการณ์ราคาที่เกี่ยวกับการหารูปแบบในกราฟ เพื่อหาระดับแนวรับและแนวต้าน การทะลุขึ้นและทะลุลง แนวโน้มและช่วงแนวโน้ม เมื่อทราบพื้นฐานเกี่ยวกับกลยุทธ์ เทรดเดอร์จะสามารถพิจารณาว่าตนเองจะปรับใช้หลักการสำคัญบางอย่างกับกลยุทธ์ที่ตนออกแบบเองอย่างไร

การวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์ ทางเทคนิค จะทำให้เรารู้ราคา (Price) การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะบอกราคาในรูปของ Chart ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ แต่ในที่นี้เราจะพูดถึงราคาในรูปแบบ กราฟแท่งเทียน (Candlestick) เท่านั้น

การวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์ ทางเทคนิคจะบอกปริมาณการซื้อขาย (Volume) ในศาสตร์ของ Technical Analysis นั้น จะมีการบันทึกทั้งราคาและปริมาณการซื้อขาย แต่ในตลาด Fx เราจะไม่นำปริมาณการซื้อขายมาวิเคราะห์ เพราะ ในตลาดนี้มี Volume ที่สูงอยู่แล้ว และ ปัจจัยการเคลื่อนไหวเราจะเห็นได้ในราคาทั้งหมด

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะบอกโมเมนตัม (Momentum) โมเมนตัมของราคาจะเป็นความแข็งแกร่งของราคาในทิศทางนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง โมเมนตัมจะเป็นตัวบอกความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาลงนั้น

บอกความผันผวน (Volatility) : ความผันผวนคือ ระยะการแกว่งของราคาในช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งเราจะสังเกตได้ง่าย หากใช้ศาสตร์ของ Technical Analysis ความผันผวนจะเป็นอีก 1 สิ่งที่สำคัญในตลาด Forex เพราะ จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเทรดหรือไม่เทรดได้
การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะบอกแนวโน้ม (Trend) : เมื่อนำราคามาเรียงต่อกันใน Chart จะเกิดแนวโน้ม ทำให้เราสามารถเห็นแนวโน้มของราคาเพื่อทำนายอนาคตที่ราคาจะวิ่งไป (สำคัญมากในการเก็งกำไร)

การวิเคราะห์ทางเทคนิคบอกอารมณ์ตลาด (Sentiment) จาก 3 ข้อข้างบน เมื่อนำมาประกอบกัน จะทำให้เรารู้อารมณ์ของตลาดว่า ณ ตอนนี้ ตลาดกำลังอยู่ในช่วงของความกลัว หรือ ความโลภ ได้
ซึ่งการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคนี้เรียกได้ว่ามีความสำคัญมากเพราะ เราจะใช้เทคนิคนี้วิเคราะห์กันโดยส่วนใหญ่ > 95%