6 สกุลเงิน คู่เงิน Forex ที่นิยมเทรดมากที่สุด

Forex

6 สกุลเงิน คู่เงิน Forex ที่นิยมเทรดมากที่สุด สำหรับนักลงทุน Forex ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ คำถามที่มักถามกันบ่อยๆ ก็คือ คู่เงิน Forex ไหนนิยมเทรดมากที่สุด ซึ่งเป็นคำถามที่ดีมาก

สำหรับนักลงทุน Forex ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ คำถามที่มักถามกันบ่อยๆ ก็คือ คู่เงิน Forex ไหนนิยมเทรดมากที่สุด ซึ่งเป็นคำถามที่ดีมาก เพราะการเทรดคู่เงินที่นิยมเทรดกันนั้น จะทำให้ค่าสเปรดถูก (ส่วนต่างของราคาซื้อขาย) เพราะมีสภาพคล่องสูง และสามารถทำกำไรง่ายกว่าคู่เงินที่คนไม่นิยมเทรดกัน 

กลับมาที่คำถาม คู่เงินหลักที่นิยมเทรดกัน มีอะไรบ้าง ดูจากกราฟ จะเห็นได้ว่าคู่เงินที่นิยมเทรดกันมากสุด อันดับหนึ่งคือ EURUSD มากถึง 38 %  อันดับสอง คือ USDJPY  23%   อันดับสาม คือ GBPUSD  21 %.

9 คู่เงิน Forex (Major Currency Pairs) เป็นที่นิยมเทรดกัน  คือ.

สกุลเงินที่อยู่ข้างหน้าจะเรียกว่า Base Currency และตัวหลังเรียกว่า Counter Currency เช่น คู่ GBP/USD ก็จะมี GBP เป็น Base Currency และ USD เป็น Counter Currency ส่วนความหมายนั้นก็ให้จำง่ายๆว่าตัว Base Currency จะมีค่าเป็น 1 เสมอ สมมติว่าราคาของคู่ GBP/USD เป็น 1.5000 ก็จะหมายความว่า 1 ปอนด์มีค่าเท่ากับ 1.5 ดอลลาร์.

เมื่อมีผู้ซื้อ  มากกว่าผู้ขาย =  ราคาขึ้น (ราคาขึ้นเมื่อ Order sell น้อยกว่า Order  buy) แต่ถ้ามีผู้ขาย  มากกว่าผู้ซื้อ = ราคาลง (ราคาลงเมื่อ Order sell มากกว่า Order  buy) และปัจจัยอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม สถานะภาพทางเศรษฐกิจของชาติ – GDP, ฯล นโยบายของธนาคารกลางสกุลเงิน – อัตราดอกเบี้ย งบการค้าระหว่างประเทศ – การนำเข้า การส่งออก

ความมั่นคงของชาติ, การเมือง – การเลือกตั้ง นโยบายทางเศรษฐกิจของพรรคการเมือง ความเชื่อมั่นทางตลาดของนักลงทุน – ความคาดหวังและข่าวลือต่างๆ ปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ – ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, เหตุก่อวินาศกรรม, จราจล ฯลฯ เจ้ามือ หรือขาใหญ่ – เจ้าของพอร์ตใหญ่ๆที่มีทุนมหาศาล และรู้กลไกของตลาด Forex เป็นอย่างดี.