Forex

วิธีทำกำไรในตลาดหลักทรัพย์โดยใช้กราฟ

Posted on
วิธีทำกำไรในตลาดหลักทรัพย์โดยใช้กราฟ ในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือที่เรียกกันว่า เล่นหุ้นนั้น จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงข้อมูลพื้นฐานและเทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยให้รู้ว่าตลาดในขณะนั้นเป็นเช่นไร ควรหรือไม่ควรที่จะลงทุน เพราะความผันผวนของตลาดเกิดขึ้นได้เสมอ

วิธีทำกำไรในตลาดหลักทรัพย์โดยใช้กราฟ ในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือที่เรียกกันว่า เล่นหุ้นนั้น จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงข้อมูลพื้นฐานและเทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยให้รู้ว่าตลาดในขณะนั้นเป็นเช่นไร ควรหรือไม่ควรที่จะลงทุน เพราะความผันผวนของตลาดเกิดขึ้นได้เสมอ

Forex

เปอร์เซ็นต์ชนะของเทคนิคที่ใช้อยู่มีเท่าไหร่?

Posted on
เปอร์เซ็นต์ชนะของเทคนิคที่ใช้อยู่มีเท่าไหร่?

เปอร์เซ็นต์ชนะของเทคนิคที่ใช้อยู่มีเท่าไหร่? คำถามยอดฮิตเวลาผู้เขียนได้ไปสัมมนาที่ไหนก็คือ “เทคนิคที่ใช้อยู่มีเปอร์เซ็นต์ชนะเท่าไหร่?”

Forex

เริ่มต้น มือใหม่ ต้องรู้อะไรบ้าง !.

Posted on
เริ่มต้น มือใหม่ ต้องรู้อะไรบ้าง สำหรับ มือใหม่ ที่สนใจการเก็งกำไรในตลาด forex แต่ไม่รู้ว่าถ้าอยากจะเก็งกำไร หรือ เทรด forex เริ่มต้น จากตรงไหน

เริ่มต้น มือใหม่ ต้องรู้อะไรบ้าง สำหรับ มือใหม่ ที่สนใจการเก็งกำไรในตลาด forex แต่ไม่รู้ว่าถ้าอยากจะเก็งกำไร หรือ เทรด forex เริ่มต้น จากตรงไหน