Forex

เทรด Forex

Posted on
43

เทรด Forex เทรด Forex เริ่มต้น นั้น จำเป็นอย่างยิ่งต้องศึกษา หาข้อมูล ฝึกฝนก่อน เนื่องจาก มีความเสี่ยงสูงกว่าตลาดหุ้น นับร้อยเท่า พันเท่า เสี่ยงสูง กำไรก็สูงตาม

Forex

วิเคราะห์ในตลาด Forex

Posted on
25

วิเคราะห์ในตลาด Forex การเล่น forexในการตีความสถานการณ์ในตลาดอย่างถูกต้องและเข้าใจว่าการกระทำและเหตุการณ์บางอย่างจะเกิดขึ้นคุณต้องเรียนรู้