Forex

มาทำความรู้จักกับ forex

Posted on
forex

มาทำความรู้จักกับ forex ย่อมาจากคำว่า “Foreign Exchange Market” เรียกย่อ ๆ ว่า FX แปลเป็นไทยก็คือ ตลาดซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

Forex

วิธี ให้เงินทำงานแทนเรา

Posted on
วิธี ให้เงินทำงานแทนเรา

วิธี ให้เงินทำงานแทนเรา ก่อนจะพูดถึงวิธีให้เงินทำงานแทนเรา ทั้ง วิธี เรามารู้จักประเภทการสร้างรายได้แบบต่าง ๆ กันก่อนดีกว่าครับ การสร้างรายได้นั้นมี 2 ประเภท คือ

Forex

เริ่มต้น มือใหม่ ต้องรู้อะไรบ้าง !.

Posted on
เริ่มต้น มือใหม่ ต้องรู้อะไรบ้าง สำหรับ มือใหม่ ที่สนใจการเก็งกำไรในตลาด forex แต่ไม่รู้ว่าถ้าอยากจะเก็งกำไร หรือ เทรด forex เริ่มต้น จากตรงไหน

เริ่มต้น มือใหม่ ต้องรู้อะไรบ้าง สำหรับ มือใหม่ ที่สนใจการเก็งกำไรในตลาด forex แต่ไม่รู้ว่าถ้าอยากจะเก็งกำไร หรือ เทรด forex เริ่มต้น จากตรงไหน